• Notárske služby
    pre občanov a podnikateľov

    Notár je subjektom stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Svojim postavením a činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

     

    činnosti sadzobník

Vitajte na stránkach notárskeho úradu!


 

Kontakt

Notársky úrad
JUDr. Babeta Babíková
Kukuričná 1
831 03 Bratislava 3
Telefón/Fax: +421 2 44 63 48 20
E-mail: babeta.babikova@notar.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00