Dôležité webové stránky

Notárska komora Slovenskej republiky - www.notar.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - www.justice.gov.sk

Obchodný register Slovenskej republiky - www.orsr.sk

Formuláre návrhov do obchodného registra - www.justice.sk

Živnostenský register Slovenskej republiky - www.orsr.sk

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - www.geodesy.gov.sk

Katastrálny portál úradu geodézie, kartografie a katastra SR - www.katasterportal.sk

Súdy Slovenskej republiky - www.justice.gov.sk

Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky - www.zbierka.sk

Slovenský pozemkový fond - www.pozfond.sk


Notárska komora Poľskej republiky - www.krn.org.pl

Notárska komora Rakúskej republiky - www.notar.at

Notárska komora Maďarskej republiky - www.mokk.hu

Notárska komora Českej republiky - www.nkcr.cz

Kontakt

Notársky úrad
JUDr. Babeta Babíková
Kukuričná 1
831 03 Bratislava 3
Telefón/Fax: +421 2 44 63 48 20
E-mail: babeta.babikova@notar.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00